Sprawozdanie za rok 2020r.

Miniony rok przeżywaliśmy pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”

Wielu z nas w minionym roku kalendarzowym starało się tym przesłaniem kierować i dawać pozytywne świadectwo temu wyzwaniu, którym jest kościół widzialny i ten duchowy- budowany na sakramentalnej wspólnocie wiary, a więc na Chrystusie.

Budować na Chrystusie, to wypełniać swoje życiowe zadanie i dawać odpowiedź Bogu- tak jak tego wymaga Chrystus. Budowanie na Chrystusie, to powołanie, to zaszczyt dla człowieka wierzącego, normalnego, otwartego na Boga i na drugiego człowieka.

Znakiem budowania na Chrystusie, a szczególnie znakiem Bożej miłości w życiu Kościoła to sakramenty.

W tym roku Sakrament Chrztu przyjęło 23 dzieci, z tym, że 10 to są z poza granicy i poza parafii. 

Do I Komunii Świętej przystąpiło 23 trzecioklasistów. 

Rozdano 44 tysiące Komunii Świętej.  

Na ślubnym kobiercu stanęło 11 par małżeńskich- ślubując sobie miłość i wierność aż do końca.   

Do Pana odeszło 24 naszych parafian.   

W pierwszy piątek miesiąca kapłan udaje się z komunią do chorych i posługa sakramentalną. Jest ich od 30-34.

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w 2 i 4 niedzielę zanoszą Komunię Świętą do 14 osób.

Pandemia osłabiła i zablokowała wiele spotkań, ale minimalnie, staramy się otoczyć duchową opieka dzieci: scholę, młodzież, LSO, Akcje Katolicką, Caritas, Radę duszpasterską angażując w liturgię Kościoła. 

Ale Chrystus Odwieczna Miłość - aby kontynuować dzieło powierzone mu przez Boga potrzebuje k-ła, w tym wymiarze widzialnym, który też wymaga troski i opieki. Tutaj szczególnie dziękujemy za ofiary z III niedzieli miesiąca na prace inwestycyjne, one pozostają w parafii, chcemy, aby one były widoczną pamiątką w kościele, wokół kościoła, cmentarza, by po prostu cieszyły ludzi, a kościół by nastrajał do modlitwy, a jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę- to- do kontemplacji. 

Składamy słowa wdzięczności i podziękowań za składki z I niedzieli każdego miesiąca, które są przeznaczone na Kurię Biskupią, inne z kolei na Seminarium Duchowne, Misje, Uniwersytety katolickie i wydziały, Fundusz Ochrony Życia, Kościoły Wschodnie, budujące się kościoły, Caritas Diecezji, Hospicja, Świętopietrze, w tym roku doszła jeszcze dodatkowa na Kościół w potrzebie, oraz cele diecezjalne. Wszystkie te ofiary są odsyłane w czasie. Nie ma parafia zaległości. W styczniu odsyła się sprawozdanie do Kurii Biskupiej. Cokolwiek robi się w parafii - to o tym wszystkim musi wiedzieć Kuria Biskupia, albo pozwala- albo nie. Proboszcz nie może działać bez zgody Kurii Biskupiej, jest w sensie prawnym tylko administratorem-zarządcą a nie właścicielem parafii i dlatego o jakieś poważne sprawy pyta Kurię Biskupią: np. remonty, renowacje, drzewa, działki-jeżeli takie są, parkingi. Oprócz pozwoleń cywilnych, potrzebne są też pozwolenia władz kościelnych. 

W tym roku, który, dla nas wszystkich był ciężki: stopniowe obostrzenia, ograniczona liczba ludzi w kościele i na uroczystościach, nas księży również. Żeby utrzymać Kościół, parafię, żeby, nie zalegać ze składkami, do Kurii, opłatami wszelakiego rodzaju, żeby to wszystko wyprowadzić na prostą, to potrzeba było współpracy. Dziękujemy za tę wspaniałą współpracę całej parafii i poszczególnych osób, choćby za ofiary, złożone anonimowo i na parafię, a także drogą bankowości internetowej, na cele kultu religijnego. Bóg zapłać.   

W tym roku, do rejestru zabytków został wpisany budynek parafialny. Zaczną się schody z urzędem konserwatorskim. W mijającym roku, były plany, że odnowić elewację budynku, ale pandemia i wysoki kosz wycinki drzew na cmentarzu, oraz wywóz śmieci, uniemożliwił jej wykonanie. Myślimy, powoli stopniowo, poprawieniu elewacji budynku plebani. Znów trzeba przygotować pełną dokumentację, do akceptacji konserwatora.  

Stopniowo cmentarz, jest porządkowany, dwie firmy brały się za wycinkę, ale odeszły, dopiero trzecia z wielkim trudem podjęła się tego zadania i jeszcze zostało 5 drzew do usunięcia. Stopniowo przygotowujemy materiał na ogrodzenie, na cmentarzu jeszcze wiele jest do zrobienia, ale to stopniowo. Tutaj dziękujemy Panu Witowi Zydroniowi za wielkie zaangażowanie się i dopilnowanie wielu rzeczy. 

Wycięto drzewa na cmentarzu. Wywóz śmieci odbywał się systematycznie po mimo kosztów. Dlatego prosimy szkło po zniczach zabierać do domu, a wieńców jak najmniej kupować. 

Fundatorzy tak wiele uczynili: Kościół, plebania, dom ludowy, dwór, pałac, wiele dobra po sobie zostawili. Jako parafia powinniśmy to kontynuować, modlić się za nich, pamiętać o nich, i utrzymać stan tych budynków jako po sobie zostawili. O tym zasadniczo pamiętamy. 

Składam podziękowanie za miłą współpracę i atmosferę kapłanom. Księdzu Mariuszowi, Księdzu Robertowi naszemu rodakowi, a także ks. Jerzemu Godzikowi, Sebastianowi Widłowi, Ojcu Karolowi Taflińskiemu, czekamy na kleryka Błażeja- Ojców Jezuitów, za pogodę ducha, za pełną życzliwość dla księży, za otwarcie i tę bezpośredniość, za wszelką rodzaju pomoc na parafii. Dziękujemy Panu Kościelnemu, Pani Organistce i Wam Wszystkim za wszelkie dobro uczynione dla parafii, a Wszechmocny niech będzie nagrodą i błogosławieństwem.  

Po 14 latach, spotykam się z wielką życzliwością, dobrocią, dlatego z głębi serca składam Wam podziękowanie. Chciałbym, aby nasza świątynia nastrajała do modlitwy, by wszyscy odnaleźli w naszym kościele - miejsce modlitwy, oazę spokoju, a także nawet podejmowali życiowe decyzje: czy to małżeńskie, czy kapłańskie, czy bardzo osobiste. 

Zbliża się wizytacja Biskupia, ale wcześniej jest ekonomiczna: pan, który już był to zaproponował, ażeby myśleć w przyszłości: 

- o dociepleniu dachu kościoła,

-wewnątrz pomyśleć o malowaniu

- o lepszym nagłośnieniu

-o obcięciu drzew wokół kościoła

-nasadzeniu poboczy, krzewami wzdłuż chodnika

-elewacji budynku plebanii

Niech ten nowy rok- przyniesie dużo łaski 

Dzieci niech obdarza łaską, wzrostem w mądrości

Rodzicom dodaje sił w wychowywaniu i kształtowaniu

Młodym niech podsuwa sensowne decyzje,

By nie żałowali potem straconej młodości. Amen.


Do góry